Dränering av hus (grundisolering)

Om man vill undvika att vatten tränger in i husgrunden bör man göra ett ordentligt dräneringsarbete. En dränering utförs runt huset för att leda bort vatten och fukt.

Vattnet som är en riskfaktor är de vatten som kommer underifrån som grundvatten eller regn och snö som kommer ovanför marken.

För hus som har källare eller hus där grunden står i direktkontakt med marken eller berget är dränering extra viktigt. I geografiska områden där grundvattennivån tenderar att stiga vid snösmältning eller stor nederbörd är det däremot extra viktigt med bra dräneringsledningar av hög kvalitet.

Dräneringar består i dag av dels olika dränerande material så som till exempel grus, makadam och sand, samt kapillärbrytande och isolerande skikt, så som till exempel cellplastskivor. Man använder sig också ofta för dräneringsrör. Mellan det dränerande lagret och jordlagret lägg också en fiberduk.

För att utföra ett dräneringsarbete grävs det en minst två decimeter bred remsa längst med husets grund. Dräneringsrörets underkant måste placeras under grundkonstruktionens lägsta punkt för att vattnet ska kunna ledas ut, därför gräver man dräneringshålet djupt.
Man måste undvika att gräva runt hela huset på samma gång eftersom, för att inte riskera husgrundens stabilitet.

Om man isolerar vid en dränering ska isolerskivorna ska stå på ett fast underlag, så att de inte glider när man fyller igen diket. Dagens isolerskivor klarar fukt men för att undvika att regnvatten monteras en list vid skivornas överkant. Källa till denna text är hämtad från dränering göteborg , besök gärna sidan för att läsa mer matnyttig information.

Det är viktigt att leda bort regn- och smältvatten redan ovan mark för att dräneringen ska fungera optimal.